2017 – Podsumowanie Konkursu

XVI Ogólnopolski Arsenał Pamięci został podsumowany w Łodzi w dniach 27-28-29 kwietnia 2017.


Honorowy Patronat nad uroczystym podsumowaniem XVI  Arsenału Pamięci objęli: Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stepień oraz Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.We czwartek po południu zapełniła się Sala Gimnastyczna „Bytnarówki” czyli XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”.  Stawili się niemal wszyscy Laureaci i ich Opiekunowie.Tradycją Arsenałową „Bytnarówki” stał się już od lat słodki poczęstunek z pączkami.W gawędzie powitalnej pomysłodawcy i głównego organizatora konkursu hm Krzysztofa Jakubca powitani zostali  mili Goście 
a szczególnie – mieszkający w Łodzi żołnierze Szarych Szeregów i II Konspiracji.  Następnie Krzysztof Jakubiec oraz Pani Dyrektor „Bytnarówki” Jolanta Woźniakowska wręczyli nagrody Laureatom oraz podziękowania ich opiekunom. Każdy z ich otrzymał ufundowaną przez łódzki IPN  piękną książkę Barbary Wachowicz o Bohaterkach Powstania Warszawskiego. Oprócz tego każdy Laureat otrzymał ufundowany przez Druhów Stefana Wysockiego i Krzysztofa Jakubca gadżet elektroniczny – „pover bank” 
z okolicznościowym nadrukiem „Arsenał Pamięci” zaś każda reprezentowana Szkoła – zestaw edukacyjny „Antek Srebrny” ofiarowany przez Instytut Pamięci Narodowej.Druga część czwartkowego spotkania to niespodzianka – gra edukacyjna „IV-ty rozbiór Polski” którą przygotowali i prowadzili pracownicy Biura Edukacji Oddziału Łódzkiego IPN. Układanie na czas puzzli – wielkiej mapy Polski obrazującej sytuację lato-jesień 1939 a następnie wyszukiwanie na niej miejscowości związanych z ważnymi dla tego okresu wydarzeniami wciągnęło nie tylko  młodzież pracującą w 19 zespołach ale i opiekunów którzy widząc zainteresowanie młodych, sami stworzyli zespół biorący udział we współzawodnictwie. Nagrodami dla wszystkich biorących udział w grze były wydawnictwa IPN.Wieczorem zapełniły się łódzkie schroniska PTSM.
Piątek to dzień wycieczki edukacyjnej po Łodzi – kolejna propozycja Oddziału Łódzkiego IPN łącząca kilka wątków tematycznych 
w atrakcyjną mimo fatalnej pogody całość. Spacer zaczął się na terenie Manufaktury. Pierwszy temat – „Śladami wolnego słowa 
w Łodzi” – teren łódzkiego Getta, pomnik Dekalogu, Plac Wolności, dom przy ul. Wschodniej w którym mieszkał, redagował „Robotnika” i został aresztowany Józef Piłdudski. Potem przejazd zabytkowymi tramwajami z przewodnikiem do Placu Niepodległości 
i z powrotem do Archikatedry. W podziemnej supernowoczesnej Sali audiowizualnej pokaz filmu obrazującego cztery kultury budujące historię Łodzi. Potem zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej i spotkanie z jego właścicielami, PP. Tryzno.Wycieczka zakończyła się obiadem przygotowanym w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sienkiewicza.Potem chwila odpoczynku w Schronisku, zmiana przemoczonej odzieży i atrakcje łódzkiej Manufaktury dopełniła wrażeń drugiego dnia arsenałowego spotkania.
W sobotę już od godziny 10-ej zbierali się w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi Laureaci Arsenału Pamięci i jego Goście. Przywitania, uśmiechy, rozmowy, wymiana adresów, oglądanie ekspozycji tegorocznych prac konkursowych miło wypełniły czas oczekiwania. Około godz. 11-ej uroczystość rozpoczęła się  wprowadzeniem Sztandarów: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku byłych Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”, Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Hm. Aleksandra Kamińskiego oraz „Bytnarówki” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Hm. Janka Bytnara „Rudego”. Cztery pokolenia obecne w Sali Lustrzanej ze wzruszeniem odpiewały Hymn Narodowy.Prowadzący spotkanie Hm Krzysztof Jakubiec podczas swej gawędy kolejno witał uczestniczących w spotkaniu: Laureatów, ich Opiekunów oraz Gości a byli obecni:Gryzelda Studzińska i Maria Turowska – nastoletnie uczestniczki Powstania Warszawskiego – sanitariuszki i łączniczki, cudem przeżyły bombardowanie Warszawskiego wieżowca „Prudentialu”;Jan Maruszewski ps. „Janusz” – Powstaniec Warszawski, Żołnierz I Kompanii „Maciek”  Harcerskiego Batalionu „ZOŚKA” Armii Krajowej;Ks. Prałat  hm. Stefan Wysocki – ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału” – łowickiej akcji  8 marca 1945 podczas której 11 chłopców z Szarych Szeregów pod dowództwem hm Janka Kopałki  „Antka” uwolniło z  więzienia UB i sowieckiej NKWD  80 więźniów politycznych, wśród nich przyjaciela, Zbyszka Fereta „Cyfrę”, aresztowanego za posiadanie radioobiornika;Hm Włodzimierz Przybylski, harcerz 18 ŁDH im. Wł. Jagiełły, żołnierz Szarych Szeregów w Łodzi;Hm. Kazimierz Klamut, żołnierz II Konspiracji, jeden z Żołnierzy Wyklętych, grobu brata szuka do dziś;Druhny Barbara Koprowska i Danuta Kempfi – więźniarki Fordonu, skazane za to że nie zrzuciły mundurów z Krzyżem Harcerskim 
w roku 1949, gdy Harcerstwo zostało zlikwidowane;Druh Jan Małolepszy, młodociany więzień polityczny okresu stalinowskiego „Jaworzniak”, za harcerską służbę skazany na pracę 
w kopalni w Jaworznie;Druhowie Janusz Turowski i Bolesław Pietkiewicz – sybiracy;Rodziny Żołnierzy – kombatantów.Powitany także został Pan Zbigniew Natkański, Dyrektor Gabinetu Wojewody Łódzkiego oraz Dyrektor Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan Dariusz Rogut.Słowa powitania oraz wdzięczności za pomoc w organizacji arsenałowego spotkania Druh Krzysztof skierował ku instruktorom „Kregu” – Stowarzyszenia byłych Instruktorów Hufca ZHP Łódź-Górna oraz pracownikom Biura Edukacji łódzkiego Oddziału IPN pod kierunkiem Pana Grzegorza Nawrota.W swej gawędzie Druh Krzysztof Jakubiec mówił o roli pamięci w kształtowaniu świadomości rodzinnej i narodowej, w odbudowie 
i umacnianiu  więzi międzypokoleniowej, w utrzymaniu tożsamości kulturowej, o poczuciu „długu pokolenia” i pragnieniu jego spłaty. Próbą tej spłaty jest Arsenał Pamięci.Krzysztof Jakubiec poinformował o powołaniu Fundacji Arsenał Pamięci oraz przedstawił członków jej Rady i Zarządu.„Minister Patriotyzmu”, Honorowa Druhna Barbara Wachowicz która od początku „Arsenałów…” jest głównym recenzentem i jurorem  prac konkursowych, w swojej gawędzie podsumowała dorobek tegorocznego Arsenału Pamięci, wskazała wiele prac szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem autorów, „pisanych sercem”.Na wniosek Barbary Wachowicz wyróżnienia „Primus inter pares” i symboliczne nagrody otrzymali:WERONIKA  BUCZEK  – Gimnazjum w Orzechówce  (podkarpackie)ADAM  SEKUŁA   Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach  (łódzkie)JAN DUBANIEWICZ  II LO w Jeleniej Górze    (dolnośląskie)JAGODA   FARA     Gimnazjum nr 4 w Krośnie (podkarpackie)ALICIA  DEL CARMEN YIKA  Gimnazjum Dwujęzyczne w Krośnie (podkarpackie)IZABELA KUSNIERZEWSKA  I LO w Jeleniej Górze   (dolnośląskie)MIŁOSZ  GURGACZ   Gimnazjum  w Jasienicy Rosielnej (podkarpackie)ZOFIA  PRZYPRAWA   I LO w Krośnie (podkarpackie)MAGDALENA  MERCIK Gimnazjum  w Krościenku Wyżnym (podkarpackie)ZOFIA  KEMPFI  LO Uniwersytetu Łódzkiego (łódzkie).
Dyrektor Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan Dariusz Rogut w swoim wystąpieniu wyraził radość z zainteresowania młodzieży historią, z zasięgu i dorobku Arsenału Pamięci. Serdeczne podziękowania i gratulacje skierował do Laureatów Konkursu i ich opiekunów merytorycznych a także do organizatorów – na ręce Barbary Wachowicz i Krzysztofa Jakubca. Pan Dyrektor zadeklarował także dalszą współpracę w organizacji kolejnych edycji Arsenału Pamięci.
W ciepłych, serdecznych słowach zwrócił się do obecnych Ksiądz Prałat harcmistrz Stefan Wysocki życząc wytrwałości w utrwalaniu rodzinnej i narodowej Pamięci.
Druh Krzysztof Jakubiec wręczył rzeźbioną plakietkę „Przyjaciela Arsenału Pamięci” Druhowi Janowi Maruszewskiemu z Batalionu ZOŚKA, obecnemu na każdym od 16 lat podsumowaniu Konkursu.
Po odprowadzeniu Sztandarów Krzysztof Jakubiec ogłosił: „XVII Ogólnopolski Arsenał Pamięci ogłaszam za OTWARTY !”