Darczyńcy w historii Arsenału Pamięci

Szare Szeregi
Rada Ochrony Pamięci 
Walk
i Męczeństwa
Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Łodzi
Narodowe Centrum Kultury
Wojewoda Łódzki
Marszałek Województwa Łódzkiego