Kontakt

Wszystkich darczyńców i osoby zainteresowane wspomożeniem fundacji prosimy o kontakt: Mail:fundacja@arsenalpamieci.pl Telefon:601-243-112

Kontynuuj czytanie …

Złota Księga Darczyńców Arsenału Pamięci

Marzec 2017 Stefan WysockiAndrzej KrzyworzekaJacek Adam Kopałka Kwiecień 2017 Aleksander TemchenkoWiesława GuczIzabela Kijewska-GadzińskaMichał KupczykStefan WysockiPiotr ZawadzkiKrystyna MikitaElżbieta Połatyńska Maj 2017 Sylwia Grzelakowska Czerwiec 2017 Teresa GarstkaHalina Matraszek Życzliwym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

Kontynuuj czytanie …

Władze Fundacji

Fundator:    JADWIGA DANUTA KACZOROWSKA Rada Fundacji:JOLANTA MARIA  CHEŁMIŃSKA EWA GRAŻYNA GRABARCZYK  –  Przewodnicząca Rady JADWIGA DANUTA KACZOROWSKA MAREK  SZCZEPAN KOSTANEK WIESŁAWA JANINA SZCZAWIŃSKA BARBARA TERESA SZCZEPAŃSKA JOLANTA ANNA  WOŹNIAKOWSKA Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu:KRZYSZTOF TADEUSZ  JAKUBIEC[…]

Kontynuuj czytanie …

Fragmenty ze statutu

Dnia 24  listopada 2017 Aktem notarialnym ustanowiona została  Fundacja Arsenał Pamięci. 14  lutego 2017 Fundacja Arsenał Pamięci wpisana została do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ   oraz do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW.  Numer KRS:[…]

Kontynuuj czytanie …