Szare Szeregi
Łódzki Kurator Oświaty
Muzeum Miasta Łodzi
Wojewoda Łódzki
Marszałek Województwa Łódzkiego