Oświadczenie można pobrać z poniższego linku:

Oświadczenie