Oświadczenie RODO

Oświadczenie można pobrać z poniższego linku:

Oświadczenie