2010 Podsumowanie Konkursu

Spotkanie podsumowujące IX Ogólnopolski Konkurs “Arsenał Pamięci”
miało miejsce w Łodzi w dniach 18 i 19 marca 2010 roku.

W dniu 18 marca 2010 od godz. 14-ej zjeżdżali z całej Polski do XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka Bytnara Laureaci Konkursu ze swymi Opiekunami oraz Goście – Seniorzy, kombatanci, przyjaciele Arsenału Pamięci. Łącznie przybyło tego dnia do “Bytnarówki” około 340 osób. Doskonałe pączki, ciastka i napoje były miłym akcentem powitalnym. O godz. 16.00 krótką gawędą powitał wszystkich w imieniu Dyrektora “Bytnarówki” Czesława Białkowskiego i własnym hm Krzysztof Jakubiec. Następnie zaprezentowany został film z ubiegłorocznego podsumowania “Arsenału Pamięci”.

Gościem specjalnym spotkania był Pan August Kowalczyk który przedstawił swój recital aktorski “6804 – z pamięci gawęda osobista Augusta Kowalczyka – byłego więźnia KL Auchwitz”. 89-letni dziś aktor swoją opowieścią poruszył wszystkich. Podziękowaniem była spontaniczna owacja na stojąco.

Nastąpił uroczysty moment wręczenia nagród. Z rąk Dyrektora “Bytnarówki” Czesława Białkowskiego wszyscy Laureaci i ich Opiekunowie otrzymali ufundowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, egzemplarze książki Barbary Wachowicz “Nazwę Cię – Kościuszko!”, zaś młodzież ofiarnie pracująca przy organizacji Podsumowania konkursu – książki “Marie jego życia”, “Ciebie jedną kocham”, “Dom Sienkiewicza”.

Harcerscy piloci odprowadzili Gości na nocleg do miejsc zakwaterowania. Główna Uroczystość podsumowania IX Ogólnopolskiego Konkursu “Arsenał Pamięci” odbyła się dnia 19 marca 2010 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi dzięki Patronatowi Dyrektora Ryszarda Czubaczyńskiego.

Spośród 300 Laureatów tegorocznego Arsenału Pamięci z sześciu województw polskich oraz z Norwegii i Litwy obecnych na spotkaniu było 277 Laureatów. Obecni byli także ich nauczyciele – opiekunowie prac konkursowych. Sala Lustrzana z trudem zmieściła wszystkich.

Jak co roku tak i teraz Arsenał Pamięci gościł Seniorów – kombatantów, Sybiraków, byłych więźniów, osoby będące bohaterami prac konkursowych.


Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztów Sztandarowych:
» Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów “Ul KOMINY”,
» Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków,
» Oddziału Łódzkiego Związku Młodocianych Więźniów Okresu Stalinowskiego 1948-1956 “Jaworzniacy”,
» Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi,
» XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka Bytnara “Rudego”.

Na komendę “Do Hymnu Państwowego!” pochyliły się Sztandary. Słowa “Jeszcze Polska nie zginęła…” poruszyły serca czterech pokoleń uczestników spotkania.

Prowadzący uroczystość – twórca i organizator Arsenału Pamięci hm Krzysztof Jakubiec w gawędzie wprowadzającej nawiązał do mickiewiczowskiego motta konkursu: “Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie…”,uczcił pamięć Przyjaciół “Arsenału…” którzy w ostatnim roku odeszli na Wieczną Wartę, przedstawił młodzieży Gości, wśród których byli:
» Żołnierze Batalionu “Zośka” i ich Rodziny:
Wiktor Matulewicz “Luxor” – najstarszemu żyjącemu żołnierzowi “ZOŚKI” który właśnie ukończył 90-ty rok życia odśpiewano gromkie “200 lat!”,
Janusz Maruszewski – Opiekun Sztandaru Baonu ZOŚKA,
Krystyna Deczkowska – żona Bogdana Deczkowskiego “Laudańskiego”,
Ludwika Kujawska – żona legendarnego lekarza Baonu ZOŚKA Zygmunta Kujawskiego “Broma”,
» Barbara i Julian Dziekańscy – córka i wnuk “Dusi”- Danuty z Bytnarów Dziekańskiej, Siostry Janka Bytnara “Rudego”,
» Barbara Bytnar kuzynka Janka Bytnara,
» Delegacja Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków z jego Prezesem,
» Druhny i Druhowie członkowie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów,
» uczestnicy “Małego Arsenału” – akcji uwolnienia z więzienia NKWD w Łowiczu 80 więźniów politycznych 8 marca 1945 roku.: Jerzy Miecznikowski “Więciądz” (dziś Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów), oraz Ks. hm Stefan Wysocki “Ignac”, dziś Kapelan Szarych Szeregów,
» Hm. Aleksander Główka – były Komendant Szarych Szeregów “Ula Wilkołak” (Hufiec Skierniewice),
» Pani Irena Ekkert – była więźniarka KL Ravensbrück, bohaterka dwóch prac konkursowych.

Pracę Laureatów Arsenału Pamięci swoją obecnością uhonorowali:
» Wojewoda Łódzki – Pani Jolanta Chełmińska,
» Dyrektor Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej – Pan Marek Drużka,
» Przedstawicielka Łódzkiego Kuratora Oświaty Pani Irena Przybyłek,
» Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi – Pan Ryszard Czubaczyński,
» Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm Ewa Grabarczyk,
» Komendantka Hufca ZHP Łódź-Śródmieście – hm Magdalena Kołodziejska,
» Dyrektorzy placówek oświatowych.

Twórca “Arsenału Pamięci” hm Krzysztof Jakubiec skierował słowa serdecznego podziękowania pod adresem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – sponsorów nagród i całej organizacji arsenałowego spotkania.

Gawędę – obszerną recenzję tegorocznego plonu Arsenału Pamięci skierowała do zgromadzonych Mistrzyni Mowy Polskiej, autorka cyklu książek “Wierna Rzeka Harcerstwa”, pisarka Barbara Wachowicz. Podkreśliła walory wielu prac, ich odkrywczość. Podziękowała i gratulowała Laureatom zachowanych w pamięci rodzinnych wspomnień, odkrywania i utrwalania nieznanych dotychczas miejsc, wydarzeń, ludzkich przeżyć.

Podziękowania “za popularyzowanie wśród wychowanków idei ARSENAŁU PAMIĘCI” – specjalnie wyrzeźbione płaskorzeźby z logo Konkursu otrzymały Szkoły:
» Gimnazjum w Zespole Szkół w Orzechówce (woj. podkarpackie),
» Gimnazjum nr 15 w Łodzi

Te dwie Szkoły – o największej liczbie prac konkursowych i Laureatów – otrzymały także Teki Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej.

» Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni Letnisku (woj. mazowieckie),
» Społeczne Gimnazjum w Rogach (woj. podkarpackie),
» Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Luboniu (woj. wielkopolskie),
» Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi,
» Gimnazjum nr 6 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Łodzi. Uczniowie tego Gimnazjum pod opieką mgr Grażyny Wróblewskiej uczestniczyli we wszystkich edycjach Arsenału Braterstwa, Służby, Pamięci.

Podobny wyraz podziękowania za wysiłek włożony w opiekę nad największą liczbą tegorocznych prac konkursowych otrzymali:
» mgr Małgorzata Glazer – nauczycielka Gimnazjum w Orzechówce (25 prac),
» mgr Piotr Pawlak – nauczyciel Gimnazjum nr 15 i Gimnazjum nr 27 w Łodzi (32 prace).

Płaskorzeźbę Madonny Polski Walczącej otrzymała przy ogólnym aplauzie Pani Barbara Wachowicz – niestrudzony Sojusznik, popularyzator i główny juror Konkursu.

Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska w ciepłych, serdecznych słowach podziękowała Laureatom Arsenału Pamięci za trud włożony w przygotowania prac konkursowych i wyraziła uznanie dla idei Konkursu oraz wręczyła ufundowane przez siebie nagrody – aparaty fotograficzne pierwszym szczęśliwcom loterii.

Odczytano list Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowany do Laureatów, opiekunów i organizatorów Konkursu.

Oczekiwanym przez młodzież punktem programu była loteria Nagród Specjalnych ofiarowanych Arsenałowi Pamięci. W Loterii uczestniczyli obecni na sali Laureaci. Ogółem rozlosowano 277 zróżnicowane nagrody (lub zestawy nagród). Ku ogromnej radości WSZYSCY obecni na sali Laureaci zostali uhonorowani w Loterii!

Fundatorami nagród specjalnych byli:
» Wojewoda Łódzki – 2 cyfrowe aparaty fotograficzne,
» Marszałek Województwa Łódzkiego – 15 egz. albumu “Czas mija, zabytki trwają”,
» Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi – 42 gry edukacyjne, 59 egz. książek historycznych, 88 Biuletynów IPN,
» Kuratorium Oświaty w Łodzi – 50 egz. “Przewodnika Apologetycznego”,
» Komendantka Harcerskiego Ośrodka “Nadwarciański Gród” – 9 albumów o Regionie Łódzkim,
» Anonimowy Darczyńca – 15 egz. książki “Nasze 53 dni i 3 tygodnie – Solidarność 1989” oraz 9 toreb turystycznych,
» Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 117 nagród, w tym: 1 plecak, 6 walizek turystycznych, 10 szt.etui na CD i DVD, 10 lornetek, 20 szt. odtw. MP4, 20 szt. Pen-drive, 10 szt. odtw. MP3, 33 odtwarzacze DVD, 5 odtwarzaczy DVD z monitorem, 2 kamery cyfrowe wideo.

Po odprowadzeniu Sztandarów Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie X Ogólnopolskiego i Polonijnego Konkursu “Arsenał Pamięci” którego podsumowanie odbędzie się w Sali Lustrzanej Muzeum Historii Miasta Łodzi w dniu 18 marca 2011 roku o godz. 11.00.

Dzięki dotacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi możliwe było zorganizowanie dla dzieci polonijnych – Laureatów tegorocznego Arsenału Pamięci specjalnych wycieczek po Łodzi i Regionie Łódzkim.