2011 Podsumowanie Konkursu

Podsumowanie X Ogólnopolskiego „ARSENAŁU PAMIĘCI”                                                                     
odbyło się w dniach  17 – 18 marca 2011 roku

17 marca 2011. Od godzin południowych zjeżdżali do „Bytnarówki” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” tegoroczni Laureaci „Arsenału Pamięci”. Po krótkich formalnościach związanych z zakwaterowaniem było sporo czasu na poznanie Szkoły, zwiedzenie Izby Patrona oraz słodki poczęstunek. O godz. 16-ej w szczelnie wypełnionej sali gimnastycznej rozpoczęło się arsenałowe spotkanie które jak zawsze prowadził twórca i organizator Konkursu hm Krzysztof Jakubiec. W spotkaniu uczestniczyło  grono Seniorów – żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej, przyjaciele i sojusznicy Konkursu oraz Dyrekcja „Bytnarówki”.
Gościem Specjalnym spotkania była Mistrzyni Mowy Polskiej, „minister patriotyzmu”, znakomita pisarka Barbara Wachowicz. Gawęda której motto poczerpnięte zostało z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Kto cię Polsko będzie kochał, w sercu niósł?…”  przywołała postaci  wybitnych Polaków, bohaterów twórczości Barbary Wachowicz – Tadeusza Kościuszkę, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Aleksandra Kamińskiego. Barwną gawędę ilustrowały ich autentyczne wypowiedzi, fragmenty listów, dzienników i książek przytaczane przez drugiego Mistrza Mowy Polskiej – hm. Krzysztofa Jakubca. Słuchacze długimi oklaskami dziękowali za wspaniałą lekcję polskości.
Druga część pierwszego dnia spotkania to wręczenie dyplomów i „regulaminowych” nagród 304 (!) tegorocznym Laureatom oraz podziękowań ich merytorycznym opiekunom. Każdy z Laureatów otrzymał wprost z drukarni ufundowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Oficynę Wydawniczą RYTM najnowsze wydanie książki Barbary Wachowicz „Rudy, Alek, Zośka”. Opiekunowie merytoryczni prac konkursowych otrzymali przekazane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty „Słowniki Apologetyczne” i książki „Polscy robotnicy przymusowi w III Rzeszy 1939-1945”. Każda szkoła reprezentowana w Konkursie  otrzymała ponadto przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zestawy 3 tek edukacyjnych: „Konspiracyjne Wojsko Polskie”, „Propaganda PRL”, „Prymas Wyszyński”, otrzymaną z Kuratorium Łódzkiego tekę IPN „Katyń”  oraz ofiarowane przez Narodowe Centrum Kultury wydawnictwa „Grunwald” i „Historia mówiona”. 
Po zakończeniu spotkania piloci-uczniowie XXIX LO odprowadzili Gości do pięciu miejsc zakwaterowania.
18 marca 2011.  Dzięki serdecznemu Patronatowi Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi nad „Arsenałem Pamięci” uroczyste podsumowanie kolejnych jego edycji odbywa się w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego.  Od godziny 10-ej przybywali do Muzeum Miasta Łodzi Laureaci z Opiekunami oraz Goście. W holu 12 plansz fotograficznych prezentowało historię arsenałowych spotkań.  O godz. 11-ej do przepełnionej sali wprowadzone zostały Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Hufca ZHP Łódź-Śródmieście im. Juliana Tuwima oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im.hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi.
Uroczystość prowadził kreator i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec. W swej gawędzie przedstawił krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji Konkursu, powitał Laureatów oraz Gości, wśród których byli obecni:   Seniorzy – żołnierze Szarych Szeregów z Łodzi i Warszawy, Wicewojewoda Łódzki – Pani Krystyna Ozga, Łódzki Kurator Oświaty – Pan Jan Kamiński, członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, komendant hufca Szarych Szeregów w Skierniewicach (Rój „Wilkołak”) hm. Aleksander Główka,  Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Ewa Grabarczyk, Komendantka Hufca ZHP Łódź-Śródmieście hm Magdalena Kołodziejska, przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Dyrektor Pałacu Młodzieży Pan Adam Kocher, Sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich Pan Krzysztof Nagrodzki, Redaktor Naczelny „Gazety Szkolnej” Pan Włodzisław Kuzitowicz, dyrektorzy szkół. Szczególnie serdecznie powitani zostali uczestnicy „Małego Arsenału” – bohaterowie akcji odbicia 80 więźniów z więzienia NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 roku – ks. prałat hm. Stefan Wysocki ps. „Ignac”, dziś Kapelan Szarych Szeregów oraz Eugeniusz Nowakowski ps. „Jeż”.
Z serdecznymi słowami hm. Krzysztof Jakubiec zwrócił się do byłej Pani Dyrektor „Bytnarówki” mgr Krystyny Gałązki z inspiracji której narodziły się łódzkie „Arsenały…” oraz obecnego Dyrektora mgr Czesława Białkowskiego który ofiarnie kontynuuje współorganizację Konkursu.
Chwilą ciszy uczczono pamięć Przyjaciół „Arsenału Pamięci” którzy odeszli na Wieczną Wartę. Był wśród nich zmarły  26.01.2011 r.  w  wieku 91 lat kpt. Wiktor Matulewicz „Luxor”, żołnierz I Kompanii „Maciek” Harcerskiego Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, którego niezapomniane gawędy towarzyszyły wszystkim dotychczasowym „Arsenałom”.  
Obszerną gawędę wygłosiła Mistrzyni Mowy Polskiej, główny recenzent wszystkich prac konkursowych, wierny przyjaciel wszystkich edycji „Arsenału…” Barbara Wachowicz. Zwróciła zwłaszcza uwagę na refleksje autorów prac konkursowych, podkreślające rolę Konkursu w umacnianiu więzi międzypokoleniowych, kształtowaniu świadomości historycznej oraz potrzebę utrwalania pamięci o dokonaniach przodków.
Szacunek dla pracy uczestników Konkursu wyraził Prof. Tadeusz Gerstenkorn wielki miłośnik kultury i tradycji narodowych, autor kilku artykułów o „Arsenale Pamięci”.  
Hm Krzysztof Jakubiec wręczył własną nagrodę specjalną dla Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły i Świętej Królowej Jadwigi w Orzechówce (woj. podkarpackie) za rekordowo liczny udział młodzieży szkoły w Konkursie (77% uczniów szkoły to tegoroczni Laureaci; w ciągu 8 lat uczestnictwa  Gimnazjum w Orzechówce wywiodło 201 Laureatów!) – monumentalny Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę i dyplom-podziękowanie odebrały: Pani Małgorzata Glazer – opiekun merytoryczny wszystkich prac oraz wieloletnia Dyrektor Gimnazjum Pani Krystyna Masłyk.
Drugą nagrodę specjalną, ufundowany przez IPN w Łodzi album „Rok 1920” i podziękowanie otrzymała nauczycielka Gimnazjum nr 6 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Łodzi Pani Grażyna Wróblewska – uczestnicząca ze swymi uczniami we wszystkich edycjach Arsenałów Braterstwa, Służby, Pamięci.
Barbara Wachowicz wręczyła swoją nagrodę specjalną (swoje książki) uczennicom Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Luboniu.
Miłym akcentem kończącym podsumowanie tegorocznej edycji „Arsenału Pamięci” była wielka loteria wśród obecnych na sali Laureatów. Dzięki hojności darczyńców każdy z Laureatów otrzymał wylosowaną nagrodę (lub zestaw nagród). 
Hm. Krzysztof Jakubiec podziękował wszystkim darczyńcom „Arsenału Pamięci” za przekazane nagrody dla Laureatów. 
Wielu uczestników spotkania pozostawiło wpisy na specjalnych kartach do Kroniki Arsenału Pamięci.
Przed odprowadzeniem Sztandarów hm Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie XI Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”.

Darczyńcy ARSENAŁU PAMIĘCI 2011:
Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa
Wydział Edukacji UM Łodzi
Narodowe Centrum Kultury
IPN Oddział w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Stowarzyszenie Szarych  Szeregów
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Łodzi
GSM +
INTERSERVICE Łódź
Wydawnictwo MARRON
Darczyńcy prywatni – anonimowo