2012 Podsumowanie Konkursu

Podsumowanie XI Ogólnopolskiego „ARSENAŁU PAMIĘCI”                                               
odbyło się w dniach  22 – 23 marca 2012 roku

22 marca 2012. Od godzin południowych zjeżdżali do „Bytnarówki” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” tegoroczni Laureaci „Arsenału Pamięci”. Po krótkich formalnościach związanych z zakwaterowaniem było sporo czasu na poznanie Szkoły, zwiedzenie Izby Patrona, obejrzenie ekspozycji plansz ilustrujących wszystkie edycje „Arsenałów…”, multimedialnej prezentacji zdjęć o dwóch ostatnich edycjach Konkursu oraz słodki poczęstunek. Przed godz. 17-tą w szczelnie wypełnionej sali gimnastycznej rozpoczęło się arsenałowe spotkanie które jak zawsze prowadził twórca i organizator Konkursu hm Krzysztof Jakubiec. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała Pani Dyrektor „Bytnarówki” mgr Jolanta Woźniakowska. W spotkaniu uczestniczyło  grono Seniorów – żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej, przyjaciele i sojusznicy Konkursu oraz Dyrekcja „Bytnarówki”.
Gościem Specjalnym spotkania był hm. Aleksander Główka, podczas wojny Komendant Hufca Szarych Szeregów w Skierniewicach (Rój „Wilkołak”).  Swoją gawędą o 80 lat trwającej Służbie zaimponował wszystkim świetną pamięcią, piękną polszczyzną i znakomitą kondycją mimo ukończonych niedawno 90 lat życia.   Słuchacze długimi oklaskami serdecznie dziękowali za niecodzienną lekcję żywej historii.
Druga część pierwszego dnia spotkania to wręczenie dyplomów i „regulaminowych” nagród 285 (!) tegorocznym Laureatom oraz podziękowań ich merytorycznym opiekunom. Każdy z Laureatów otrzymał ufundowany przez Oficynę Wydawniczą RYTM egzemplarz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Opiekunowie merytoryczni prac konkursowych otrzymali przekazane przez firmę MARRON egzemplarze książki „Moje życie to przygoda” – wspomnienia Bohatera dzisiejszego spotkania Hm. Aleksandra Główki spisane i zredagowane przez hm. Krzysztofa Jakubca.  Nowością w 11-letniej historii ogólnopolskich Arsenałów Pamięci była loteria … dla Opiekunów merytorycznych prac konkursowych. Każdy z nich wylosował jeden z przygotowanych zestawów pozycji książkowych ufundowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz łódzkie Kuratorium Oświaty. 
Po zakończeniu spotkania piloci-uczniowie XXIX LO odprowadzili Gości do pięciu miejsc zakwaterowania.

23 marca 2012.  Dzięki serdecznemu Patronatowi Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi nad „Arsenałem Pamięci” uroczyste podsumowanie kolejnych jego edycji odbywa się w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego.  Od godziny 10-ej przybywali do Muzeum Miasta Łodzi Laureaci z Opiekunami oraz Goście.  O godz. 11-ej do przepełnionej sali wprowadzone zostały Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy” oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi.
Uroczystość prowadził kreator i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec. W swej gawędzie przedstawił krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji Konkursu, powitał Laureatów oraz Gości wśród których byli obecni:   Seniorzy – żołnierze Szarych Szeregów z Łodzi i Warszawy, przedstawiciele władz województwa i Miasta Łodzi, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji w łódzkim Kuratorium Oświaty, wierny od lat przyjaciel Arsenału Pamięci Pani Irena Przybyłek, Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Ewa Grabarczyk, przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Pan Jerzy Stasiak, dyrektorzy szkół. Szczególnie serdecznie powitany został Gość Specjalny pierwszego dnia arsenałowego spotkania – członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, komendant hufca Szarych Szeregów w Skierniewicach (Rój „Wilkołak”) hm. Aleksander Główka, a także  żołnierz Harcerskiego Batalionu ZOŚKA Armii Krajowej Druh Janusz Maruszewski oraz uczestnicy „Małego Arsenału” – bohaterowie akcji odbicia 80 więźniów z więzienia NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 roku – ks. prałat hm. Stefan Wysocki ps. „Ignac”, dziś Kapelan Szarych Szeregów oraz Eugeniusz Nowakowski ps. „Jeż”.
Z serdecznymi słowami hm. Krzysztof Jakubiec zwrócił się do byłej Pani Dyrektor „Bytnarówki” mgr Krystyny Gałązki z inspiracji której narodziły się łódzkie „Arsenały…”  , kolejnego Dyrektora mgr Czesława Białkowskiego oraz miłościwie panującej w „Bytnarówce” Pani Dyrektor Jolanty Woźniakowskiej która z ogromnym sercem  kontynuuje współorganizację Konkursu. Oklaskami przyjęta została informacja, że w ważnych dla Szkoły chwilach obecni są na sali wszyscy żyjący dyrektorzy „Bytnarówki”.
Obszerną, jak zwykle barwną i pełną uczucia gawędę wygłosiła Mistrzyni Mowy Polskiej, główny recenzent wszystkich prac konkursowych, wierny przyjaciel wszystkich edycji „Arsenału…” Barbara Wachowicz. Zwróciła zwłaszcza uwagę na refleksje autorów prac konkursowych, podkreślające rolę Konkursu w umacnianiu więzi międzypokoleniowych, kształtowaniu świadomości historycznej oraz potrzebę utrwalania pamięci o dokonaniach przodków.
O głos poprosił Druh hm Jerzy Biesiadowski, przedstawiciel Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego który udekorował Barbarę Wachowicz i Krzysztofa Jakubca  Krzyżem Małej Dywersji. Podkreślił, że Kapituła Krzyża Małej Dywersji podjęła w tej sprawie specjalną Uchwałę w uznaniu szczególnych zasług  twórców „Arsenału Pamięci” w edukacji historycznej młodzieży polskiej.
Słowa uznania dla pracy uczestników Konkursu wyrazili w skierowanych do uczestników spotkania listach Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. Oboje zadeklarowali Honorowy Patronat nad Arsenałem Pamięci.
Barbara Wachowicz wręczyła swoją nagrodę specjalną (swoje książki) autorom szczególnie przez Nią wyróżnionych prac konkursowych.
Miłym akcentem kończącym podsumowanie tegorocznej edycji „Arsenału Pamięci” była wielka loteria wśród obecnych na sali Laureatów. Dzięki pomocy darczyńców  każdy z obecnych  Laureatów otrzymał wylosowaną nagrodę lub zestaw nagród. (Zestawienie ofiarodawców i fundatorów w załączeniu).
Hm. Krzysztof Jakubiec podziękował wszystkim darczyńcom „Arsenału Pamięci” za przekazane i ufundowane na loterię nagrody dla Laureatów. 
Wielu uczestników spotkania pozostawiło wpisy na specjalnych kartach do Kroniki Arsenału Pamięci.
Przed odprowadzeniem Sztandarów hm Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie XII Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”.
Organizacja podsumowania  XI Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” możliwa była dzięki dotacji  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

Darczyńcy i fundatorzy nagród Arsenału Pamięci w 2012 roku:

* Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
* Narodowe Centrum Kultury
* Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
* Wojewoda Łódzki
* Marszałek Województwa Łódzkiego
* Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Łódzki
* Łódzki Kurator Oświaty 
* Oficyna Wydawnicza RYTM
* Muzeum Harcerstwa
* Wydawnictwo MARRON
* Firma INTERSERVICE
* Ks. Prałat hm Stefan Wysocki
* Członkowie Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów
* Anonimowi darczyńcy
* Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP