2013 Podsumowanie Konkursu

Podsumowanie XII Ogólnopolskiego „ARSENAŁU PAMIĘCI”                                                                     
odbyło się w dniach  21 – 22 marca 2013 roku

21 marca 2013.
Mimo fatalnej pogody spowodowanej nawrotem zimy stopniowo zjeżdżali z różnych stron Polski do „Bytnarówki” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” tegoroczni Laureaci „Arsenału Pamięci”. Po krótkich formalnościach związanych z zakwaterowaniem było sporo czasu na poznanie Szkoły, zwiedzenie Izby Patrona, obejrzenie ekspozycji plansz ilustrujących wszystkie edycje „Arsenałów…” oraz słodki poczęstunek. Przed godz. 17-tą w szczelnie wypełnionej sali gimnastycznej rozpoczęło się arsenałowe spotkanie które jak zawsze prowadził twórca i organizator Konkursu hm Krzysztof Jakubiec. Serdeczną owacją powitana została przybyła  z Londynu na zaproszenie K. Jakubca wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźctwie Ryszardzie Kaczorowskim, Pani Karolina Kaczorowska. Towarzyszyli Jej: Dyrektor Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej w Krakowie Gniewomir Rokosz-Kuczyński oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Włodzimierz Lisowski. Obecna była także Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała Pani Dyrektor „Bytnarówki” mgr Jolanta Woźniakowska. W spotkaniu uczestniczyło  grono Seniorów – żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej, przyjaciele i sojusznicy Konkursu.
Gośćmi Specjalnymi spotkania byli hm. Danuta ze Zdanowiczów Rossmanowa, łączniczka Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz Julian Borkowski, wnuk Dusi, Siostry Janka Bytnara. Prezentację multimedialną przygotowaną przez pana Borkowskiego wzbogacały wspomnienia Druhny Danuty, skrzące się dowcipem anegdoty i dygresje.   Słuchacze długimi oklaskami serdecznie dziękowali za niecodzienną lekcję żywej historii.
Druga część pierwszego dnia spotkania to wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla 382 (!) tegorocznych Laureatów oraz podziękowań dla opiekunów merytorycznych.  Specjalny zestaw publikacji przygotowano dla zbiorów bibliotecznych każdej Szkoły reprezentowanej w Arsenale Pamięci. Po zakończeniu spotkania piloci-uczniowie XXIX LO odprowadzili Gości do pięciu miejsc zakwaterowania.


22 marca 2013.  
Dzięki serdecznemu Patronatowi Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi nad „Arsenałem Pamięci” uroczyste podsumowanie kolejnych jego edycji odbywa się w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego.  Od godziny 10-ej przybywali do Muzeum Miasta Łodzi Laureaci z Opiekunami oraz Goście.  O godz. 11-ej do przepełnionej sali wprowadzone zostały Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”, Chorągwi Łódzkiej ZHP, Hufca ZHP Łódź-Śródmieście oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi.
Uroczystość prowadził kreator i organizator „Arsenału Pamięci” – hm Krzysztof Jakubiec. W swej gawędzie przedstawił krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji Konkursu, powitał Laureatów oraz Gości wśród których byli obecni: Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska z osobami towarzyszącymi, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska, przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Zbigniew Osiciński, Łódzki Wicekurator Oświaty Pan Konrad Czyżyński,   Seniorzy – żołnierze Szarych Szeregów z Łodzi i Warszawy, Prezes Zarządu Głównego Związku Podziemnych Sił Zbrojnych 1944-56  kpt. Eugeniusz Pawłowski ps. „Wrzos”, „Jaworzniacy” – Jerzy Brojewski, , Jan Małolepszy i Zygmunt Piechowski – Prezes Oddziału Łódzkiego, Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Ewa Grabarczyk, przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Pan Jerzy Stasiak, dyrektorzy szkół. Szczególnie serdecznie powitany został  żołnierz Harcerskiego Batalionu ZOŚKA Armii Krajowej Druh Janusz Maruszewski oraz ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału” – akcji odbicia 80 więźniów z więzienia NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 roku – ks. prałat hm. Stefan Wysocki ps. „Ignac”, dziś Kapelan Szarych Szeregów.
Obszerną, jak zwykle barwną i pełną uczucia gawędę wygłosiła Mistrzyni Mowy Polskiej, główny recenzent wszystkich prac konkursowych, wierny przyjaciel wszystkich edycji „Arsenału…” Barbara Wachowicz. Zwróciła zwłaszcza uwagę na refleksje autorów prac konkursowych, podkreślające rolę Konkursu w umacnianiu więzi międzypokoleniowych, kształtowaniu świadomości historycznej oraz potrzebę utrwalania pamięci o dokonaniach przodków.
Słowa uznania dla pracy Laureatów Konkursu oraz dla organizatorów Arsenału Pamięci skierowała Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska. 
Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska do gratulacji i życzeń dołączyła deklarację pomocy w przygotowaniu wydania książkowego prac konkursowych.
Słowa uznania dla pracy uczestników Konkursu wyrazili w skierowanych do uczestników spotkania listach Prezydent Łodzi Pani Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. 
Trzyosobowa delegacja „Jaworzniaków” przekazała przedstawicielom Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Luboniu (Szkoła o największej ilości prac konkursowych) oraz   Barbarze Wachowicz i Krzysztofowi Jakubcowi reprodukcje ufundowanego przez Jaworzniaków obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej.
Wielu uczestników spotkania pozostawiło wpisy na specjalnych kartach do Kroniki Arsenału Pamięci. 
Prowadzący podkreślił, że organizacja podsumowania  XII Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” możliwa była dzięki finansowemu wsparciu przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – współorganizatora Konkursu . 
Przed odprowadzeniem Sztandarów hm Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie XIII Ogólnopolskiego „Arsenału Pamięci”.
Miłym akcentem kończącym podsumowanie tegorocznej edycji „Arsenału Pamięci” była wielka loteria dla Laureatów. Dzięki pomocy darczyńców  każdy z  Laureatów otrzymał wylosowany zestaw nagród – album oraz „załącznik” (najczęściej elektroniczny – pen-drive, słuchawki komputerowe, głośniki, odtwarzacze MP3, MP4, DVD a nawet tablety i laptopy). 
Hm. Krzysztof Jakubiec podziękował wszystkim darczyńcom „Arsenału Pamięci” za przekazane i ufundowane na loterię nagrody dla Laureatów.  

Darczyńcy i fundatorzy nagród Arsenału Pamięci w 2013 roku:

* Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa                                     
* Narodowe Centrum Kultury                                                               
* Marszałek Województwa Łódzkiego                                                 
* Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi                                              
* Kurator  Oświaty w Łodzi                                                                                                               
* Osoby indywidualne                                                                            
* Ks. prałat hm. Stefan Wysocki                                                           
* Seniorzy – Szare Szeregi – ANONIMOWO                                         
* Stowarzyszenie Instruktorów Hufca ZHP Łódź-Górna „KRĄG”