2014 Podsumowanie Konkursu

Podsumowanie XIII Ogólnopolskiego „ARSENAŁU PAMIĘCI”
odbyło się  21 marca 2014 r. w  Muzeum Miasta Łodzi.

Wielką Salę Lustrzaną wypełnili szczelnie Laureaci, ich Opiekunowie, Bohaterowie prac konkursowych i ich rodziny, Żołnierze Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Drugiej Konspiracji. Wśród Gości Honorowych obecni byli: Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Marszałek Marcin Bugajski, Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pan Marek Drużka, Komenantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Ewa Grabarczyk. 
Wprowadzono Sztandary: Harcerskiego Batalionu ZOŚKA Armii Krajowej, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”, Chorągwi Łódzkiej ZHP im. hm. Aleksandra Kamińskiego, Hufca ZHP Łódź Śródmieście im. Juliana Tuwima, XXIX LO im. hm. Janka Bytnara „Rudego”.
Cztery pokolenia obecne na sali z przejęciem odśpiewały Hymn Państwowy.
Prowadzący spotkanie twórca i organizator Arsenału Pamięci hm. Krzysztof Jakubiec swoją gawędą wprowadził w klimat Arsenału, powitał przybyłych i zaprezentował niektórych z Gości wśród których byli:
– druh Stefan Wysocki (ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału” 8.III.1945 w Łowiczu, kapelan Szarych Szeregów
– druh Janusz Maruszewski ( chorąży Baonu ZOŚKA)
– Zbysław Raczkiewicz  (Prezes Okręgu Łódzkiego ŚZŻAK)  i druhna Gryzelda Studzińska (członek Zarządu) 
– druhna Maria Turowska (sanitariuszka  Powstaniu Warszawskim)
– druh Janusz Turowski, Bolesław Pietkiewicz (Sybiracy)
– druh Włodzimierz Przybylski (Chorąży łódzkich Szarych Szeregów)
– druh Tadeusz Rajpold (jeden z ostatnich żyjących łódzkich ZAWISZAKÓW)
– druh Kazimierz Klamut  (jeden z Żołnierzy Wyklętych – II Konspiracja)
– druh Jerzy Brojewski, Jan Małolepszy,  Zygmunt Piechocki  (Jaworzniacy)
– żołnierze Szarych Szeregów z Łodzi i Łowicza
– Barbara Bytnar (Kuzynka „Rudego”, łódzka nauczycielka języka polskiego i polskości)
– Barbara Borkowska i Julian Borkowski (siostrzenica „Rudego” i jej syn – historyk)
– córka Maria i syn Jacek – dzieci Jana Kopałki 
– ks. Stanisław Banach – proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła w Głownie
– Danuta Jakubowska  koordynator Społecznego  Programu Mistrz Mowy Polskiej 
– Dyrektor. XXIX LO Jolanta Woźniakowska
– Krystyna Gałązka, była Dyrektor XXIX LO – inspiratorka „Arsenałów…”
– Przyjaciele, sojusznicy, recenzenci prac konkursowych AP , nauczyciele-opiekunowie, dyrektorzy szkół ( m.in Alicja Wojciechowska – Dyrektor XXV  LO im. Stefana Żeromskiego z grupą swoich Laureatów)
Tegoroczny Arsenał Pamięci przyniósł tytuł Laureata 256 uczniom z 36 szkół  z 6 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Każdy z Laureatów otrzymał dyplom oraz egzemplarz nowego wydania „Kamieni na szaniec” zaś jego Opiekun – zbiór gawęd o wychowaniu „Młodość przeżywa się raz” Stanisława Broniewskiego „Orszy”.
Honorowa Druhna, Mistrzyni Mowy Polskiej, główny recenzent prac konkursowych – Barbara Wachowicz podsumowała dorobek tegorocznego konkursu podkreślając walory wielu ciekawych prac.
W Arsenale Pamięci nie ma zwycięzców i pokonanych. Wszyscy którzy wykonają zgodnie z Regulaminem zadania konkursowe otrzymują tytuł Laureata Konkursu. Bywają jedynie imiennie dedykowane przez darczyńców nagrody specjalne lub wyróżnienia na zasadzie „primus inter pares”.

Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Druhna Barbara Wachowicz przyznały swoje Nagrody Specjalne uczennicy Gimnazjum w Sicienku Dominice Wiśniewskiej za pracę „Smak chleba”.
Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stepień przyznał Nagrodę Specjalną uczniowi Gimnazjum Ojców Bernardynów w Łodzi Michałowi Kopałce za pracę „Mój Dziadek Jan Kopałka”.
Nagrodę specjalną „Primus inter pares” Pani Wojewoda wręczyła także uczennicom z Sicienka – Paulinie Kałużnej i Paulinie Szwajcy za pracę „Stacje życia”. 

W ciepłych słowach zwrócili się do Laureatów:
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska 
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski
Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński
Witold Kowalski – wnuk Powstańca Styczniowego.

Hm Krzysztof Jakubiec serdecznie podziękował Darczyńcom – ofiarodawcom oraz fundatorom nagród, wśród których są:
– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Wojewoda Łodzki
– Marszałek Województwa 
– Instytut Pamięci Narodowej Oddział Łódzki
– Łódzki Kurator Oświaty
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
– Stowarzyszenie Szare Szeregi – indywidualnie i anonimowo
– Ksiądz prałat harcmistrz Stefan Wysocki


Kończąc oficjalną część Konkursu dh. hm Krzysztof Jakubiec wręczył rzeźbione w drewnie Plakietki Przyjaciela Arsenału Pamięci. Otrzymali je:
Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego 
Barbara Wachowicz
Marek Drużka – Prezes Oddziału Łódzkiego IPN
Janusz Maruszewski – chorąży Baonu ZOŚKA
Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty
Harcmistrz Wojciech Sobieszuk – przyjaciel i opiekun żołnierzy Batalionu Zośka
Wiesława Szczawińska , prezes Stowarzyszenia Instruktorów Hufca Łódź-Górna „KRĄG”

Hm Krzysztof Jakubiec wydał komendę  do odprowadzenia sztandarów, po czym ogłosił otwarcie XIV Ogólnopolskiego Arsenału Pamięci !!!

Spotkanie zakończyła wielka loteria fantowa w której każdy z Laureatów otrzymał wylosowane nagrody – albumy, książki oraz „coś z elektroniki” – pen drive, słuchawki,  głośniki,  kamery komputerowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD a nawet tablety.
W tym roku niemożliwą ze względów finansowych okazała się organizacja jednego wielkiego dwudniowego spotkania wszystkich Laureatów Arsenału Pamięci. Spotkanie łódzkie było pierwszym podsumowaniem w którym uczestniczyli Laureaci z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Kolejne uroczyste spotkania odbędą się: 28 marca w Łukowie na Lubelszczyźnie, 11  kwietnia w Orzechówce na Podkarpaciu oraz 15 kwietnia w Chocianowie na Dolnym Śląsku.

Zatem sprawozdania CIĄG DALSZY NASTĄPI !