2015 Podsumowanie Konkursu

XIV Ogólnopolski Konkurs „Arsenał Pamięci”
 20 marca w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło się pierwsze podsumowanie XIV edycji Konkursu. W spotkaniu wzięło udział 130 Laureatów z województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oraz ich Opiekunowie 
a także Dyrektorzy Szkół. O godz. 11-ej wprowadzono Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Chorągwi Łódzkiej ZHP, Hufca ZHP Łódź Śródmieście oraz „Bytnarówki” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi. Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Państwowym. Kreatorem i głównym organizatorem „Arsenału Pamięci” jest instruktor Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Krzysztof Jakubiec, były dyrektor 
i nauczyciel a dziś wolontariusz „Bytnarówki”, wiceprezes Oddziału łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. On też prowadził całą uroczystość. W swej gawędzie wprowadzającej przypomniał ideę „Arsenału Pamięci” zawartą w cytacie z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza – „Jeśli zapomnę o Nich – Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie!” Te słowa są od 14 lat mottem Konkursu. W gawędę wpleciona była prezentacja szczególnych Gości. Byli wśród nich: Janusz Maruszewski ps. „Janusz” – Żołnierz Harcerskiego Batalionu ZOŚKA Armii Krajowej    prof. Wojciech Wolski – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów hm Aleksander Główka ps. „Arga” – Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Stow. Szarych           Szeregów, były Komendant Hufca Szarych Szeregów „Rój Wilkołak” w Skierniewicach Ksiądz Prałat hm. Stefan Wysocki ps. „Ignac”, kapelan Szarych Szeregów, ostatni żyjący spośród 11-tu uczestników „Małego Arsenału” – akcji uwolnienia 80 więźniów politycznych, żołnierzy AK (wśród nich był  „Cyfra” – Zbigniew Feret, dla którego akcję zorganizowano) z więzienia UB i NKWD w Łowiczu 8 marca 1945. Łódzkie Szare Szeregi reprezentowali: hm Tadeusz Rajpold – jeden z ostatnich łódzkich „Zawiszaków” hm Włodzimierz PrzybylskiJan SiekierskiBolesław Pietkiewicz – Sybirak Kazimierz Klamut, Barbara Koprowska, Danuta Kempfi  – Żołnierze „Wyklęci” Jan Małolepszy – „Jaworzniak” hm. Jadwiga Oborska – Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Obecni byli także: Przedstawiciele Harcerskich Kręgów Seniorów z Łodzi i Pabianic Szef Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Łódzkiej ZHP  Daniel Głowacki Członkowie Stowarzyszenia „KRĄG” byłych Instruktorów Hufca ZHP Łódź Górna z Przewodniczącą hm. Wiesławą Szczawińską.  O roli wychowawczej Konkursu świadczyła obecność Gości  Oficjalnych, Sojuszników i Przyjaciół „Arsenału Pamięci. Byli wśród nich serdecznie witani:  Wojewoda Łódzki  Jolanta Chełmińska Przewodniczący Komisji Finansów Rady Miasta Łodzi  Pan Władysław Skwarka Przedstawiciel Prezydenta M. Łodzi  Dobrosław Bilski, Wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Przedstawiciele Marszałka Województwa Łódzkiego  Zbigniew Kręcisz i Zbigniew Osiciński Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński Dyrektor Łódzkiego Oddziału IPN  Marek Drużka Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  TERESA HERNIK Koordynator Społecznego Programu „Mistrz Mowy Polskiej”   Danuta Jakubowska Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP  hm. Tomasz Cieplucha Z-ca Komendanta Chorągwi    hm. Tomasz Tomczyk Komendant Hufca ZHP Łódź Śródmieście  phm Tomasz Kempski Krzysztof Jakubiec wyraził radość z obecności na sali wszystkich jego następców na funkcji dyrektora XXIXLO : Krystyny Gałązki, Czesława Białkowskiego i obecnie panującej Jolanty Woźniakowskiej, kontynuujących przez długie lata współorganizację Arsenału Pamięci. Dorobek merytoryczny „Arsenału Pamięci” i przemyślenia obecnych na sali Laureatów przedstawiła i skomentowała wierna Konkursowi od jego początków Mistrzyni Mowy Polskiej, „Minister Patriotyzmu”, znakomita pisarka Barbara Wachowicz. Wielokrotnie zwracała uwagę na wielką rolę Konkursu w odbudowywaniu kruszejących więzi międzypokoleniowych.            Serdeczne słowa skierowała do Laureatów, ich Opiekunów i organizatorów „Arsenału Pamięci” Pani Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki sprawująca Honorowy Patronat nad Konkursem.            Specjalny list Pani Hanny Zdanowskiej odczytał Wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ pan Dobrosław Bilski.            Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński wręczył Pani Barbarze Wachowicz pierwszy egzemplarz książki będącej zbiorem wybranych prac arsenałowych z lat 2002 – 2013. Zgodnie z obietnicą złożoną w ubiegłym roku książka wydana została sumptem Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Książka zostanie rozesłana do wszystkich tegorocznych Laureatów i ich Opiekunów oraz do szkół 
z których wywodzą się autorzy publikowanych prac.            Z wyrazami szacunku dla Seniorów, słowami uznania dla Laureatów i Opiekunów oraz organizatorów Konkursu zwróciła się do zebranych Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica.             Hm. Krzysztof Jakubiec wręczył następnie okolicznościowe dyplomy i nagrody wszystkim Laureatom i Opiekunom. Spośród 130 Laureatów aż 43 osoby otrzymały z dyplomem wyróżnienia „Primus inter pares” – ufundowane przez ROPWiM oraz Wydział Edukacji UMŁ tablety.            Maskotką uhonorowany został najmłodszy z Laureatów – 10-letni Kacper Banert.             Prowadzący serdecznie podziękował darczyńcom – fundatorom nagród. Są to: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wydział Edukacji UMŁ Łódzki Urząd Marszałkowski Łódzkie Kuratorium Oświaty Oddział Łódzki Instytutu Pamięci Narodowej Darczyńcy pragnący pozostać bezimienni – Członkowie Szarych Szeregów, dawni wychowankowie „Bytnarówki” i 44 ŁDH „Człapy”, członkowie „Kręgu”.             Bardzo wielu uczestników spotkania pokoleń pozostawiło wpisy do Kroniki Arsenału Pamięci podkreślające ideę Konkursu, wspaniałą atmosferę i organizację spotkania.             Ogółem w spotkaniu uczestniczyło około 270 osób.             Pod odprowadzeniu Sztandarów hm. Krzysztof Jakubiec ogłosił rozpoczęcie  Jubileuszowego XV Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”.  Na podkreślenie zasługuje ofiarna pomoc w organizacji spotkania znakomitej, gotowej do służby młodzieży – uczniów XXIX LO „Bytnarówki” oraz harcerzy Hufca ZHP 
Łódź-Śródmieście.
           Kolejne spotkania podsumowujące XIV Konkurs odbyły się w kwietniu w Chocianowie (Dolny Śląsk) oraz  w Krościenku Wyżnym (Podkarpacie). Miały one także charakter spotkania pokoleń z udziałem bohaterów prac konkursowych, kombatantów, rodziców, młodzieży szkolnej, harcerzy oraz miejscowych władz, przy ogromnym zaangażowaniu organizacyjnym Szkół – gospodarzy: Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz Publicznego Gimnazjum w Krościenku Wyżnym. Wręczone zostały dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia „Primus inter pares” – tablety ufundowane przez ROPWiM oraz Wydział Edukacji UMŁodzi. 
W podsumowaniu Konkursu w Chocianowie uczestniczyło ok. 240 osób zaś w Krościenku Wyżnym ok. 280 osób. W spotkaniu 
w Krościenku Wyżnym podsumowującym podkarpacką część Konkursu uczestniczył jako Gość Honorowy Ks. Prałat Hm. Stefan Wysocki, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik „Małego Arsenału” w Łowiczu.

Podkarpackie Podsumowanie XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” w Krościenku Wyżnymśroda, 13 maja 2015 16:48J

uż po raz ósmy nasze gimnazjum wzięło udział w organizowanym przez XXIX LO im. Janka Bytnara w Łodzi „Arsenale Pamięci”. Tegoroczna edycja okazała się dla nas wyjątkowa, gdyż uroczyste podsumowanie konkursu obejmujące uczestników z Podkarpacia odbyło  się w Krościenku, a nasze gimnazjum wystąpiło w roli gospodarza.W środę 29 kwietnia 2015 r. gościliśmy w Domu Ludowym hm. Krzysztofa Jakubca-  twórcę „Arsenału” oraz ks. prałata Stefana Wysockiego- kapelana Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który mimo podeszłego wieku przyjechał do nas z Warszawy i przywiózł nagrody dla wyróżnionych uczniów. Wśród zaproszonych gości znalazł się także 90- letni pan Kazimierz Paulo pseudonim „Skała”, mieszkający w pobliskiej Węglówce dowódca 5 kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia legendarnego „Ognia” działającego w latach 40. na Podhalu.  Jest on bohaterem jednej z pierwszych arsenałowych prac pt. „ Żyć dla Ojczyzny naprawdę” autorstwa Aleksandry Żywiec. Podzielił się swoimi wspomnieniami z uczestnikami spotkania. Wszyscy zebrani z uwagą obejrzeli program artystyczny przygotowany przez naszych uczniów, wzbogacony piosenkami Zespołu „Song”. Następnie wysłuchaliśmy gawędy pana K. Jakubca o Szarych Szeregach. W jej trakcie zaśpiewali harcerze z Krościenka i zaprzyjaźnionych drużyn z Jaszczwi i Łężan. Następnym punktem programu było wręczenie dyplomów oraz nagród 70 laureatom z 11 podkarpackich szkół.W tym roku z naszego gimnazjum w „Arsenale” wzięło udział 7 osób. Oto lista uczestników wraz z tytułami prac:1. Brożek Marcin, Kmonk Błażej „Rzecz o naszym Dziadziu”2. Fejkiel Aleksandra „Sen o przeszłości”3. Kotłowska Emilia „Każdy dzień jest kawałkiem historii …”4. Michałkowski Patryk „Wspomnienia Wandy Albrycht”5. Wanic Wiktoria „Historia mojego Pradziadka”6. Wojtuń Gabriela „Rozmowa wnuczki z Dziadkami”Wyróżnienia otrzymali: Emilia Kotłowska oraz Marcin Brożek i Błażej Kmonk.Na zakończenie mamy z Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum przygotowały pyszny poczęstunek, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Dziękujemy wszystkim sponsorom (Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”, Hurtownia „Wenta”, Hurtownia „Sopex”, Cukiernia „Joasia”, Centrum Dziedzictwa Szkła) za pomoc w zorganizowaniu Podkarpackiego Podsumowania „Arsenału”.