2018 – Podsumowanie Konkursu

W dniach 14-16 czerwca w Łodzi podsumowany został XVII ogólnopolski Konkurs „Arsenał Pamięci”.


Wydawałoby się konkurs jakich wiele a jednak szczególny… Młodzi ludzie odczytują wielką historię Narodu przez pryzmat zapamiętanych w rodzinie przeżyć, zachowanych pamiątek,  śladów historii w  najbliższym otoczeniu, w „Małej Ojczyźnie”.  Tytuł Laureata „Arsenału Pamięci” otrzymuje każdy młody człowiek po spełnieniu wymogów regulaminu – spisze przechowywane dotąd jedynie w pamięci wspomnienia starszych, opisze i uchroni od zniszczenia pamiątki – kiedyś rekwizyty na scenie historii a dziś jej bezcenne świadectwa.W tym roku tytuł Laureata otrzymało 156 osób z 30 szkół z sześciu województw – dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, śląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Wszyscy Laureaci oraz ich merytoryczni Opiekunowie (nauczyciele, niekiedy rodzice) otrzymali zaproszenie do Łodzi i niemal wszyscy stawili się 14-go czerwca w „Bytnarówce” czyli XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Hm. Janka Bytnara „Rudego”.Na miłych Gości czekał słodki poczęstunek (m.in. tradycyjnie już wspaniałe pączki!)Jak zawsze rolę gospodarza pełnił twórca i główny organizator Konkursu, Prezes Fundacji Arsenał Pamięci  harcmistrz Krzysztof Jakubiec. Chwila ciszy była hołdem pamięci dla dwojga wspaniałych Przyjaciół i Sojuszników Arsenału Pamięci: Księdza Prałata harcmistrza Stefana Wysockiego oraz Pisarki losu polskiego, głównego Jurora i recenzenta prac konkursowych  Barbary Wachowicz.Krzysztof Jakubiec w krótkich słowach przypomniał 20-letnią historię „Arsenałów Braterstwa, Służby i Pamięci”. W imieniu kierownictwa Szkoły  przywitał obecnych nauczyciel historii XXIX LO, prof. Artur Rosiak.Dyplomy Laureatom i Podziękowania Opiekunom merytorycznym wraz z Krzysztofem Jakubcem wręczała Pani Krystyna Gałązka, przed 20-tu laty inspiratorka „Arsenałów…” Nagrodą „regulaminową” dla wszystkich była ostatnia wydana za życia Barbary Wachowicz  jej książka „Tadeusz Kościuszko –  w Ojczyźnie, w Ameryce, w Szwajcarii”.Kolejnym punktem programu była ciekawa, wprowadzająca ożywiony ruch i sporo emocji, przygotowana i prowadzona przez zespół pracowników Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej gra edukacyjna obejmująca całe stulecie od daty odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.Dzień miał się ku zachodowi gdy goście zamiejscowi pod opieką pilotów (w tej roli uczniowie XXIX LO) udali się na chwilę do miejsc zakwaterowania – tj. do Schroniska PTSM przy ul. Zamenhofa oraz Hostelu „Cynamon” przy ul. Sienkiewicza i wykorzystali piękną pogodę na wieczorny spacer po mieście.
Piątek 15 czerwca przywitał nas słońcem.Już o godzinie 9.30  Laureaci i Opiekunowie wyruszyli na „Rajd po Łodzi z historią w tle”. Rajd przygotowany przez Oddział Łódzki Instytutu Pamięci Narodowej prowadził od Kościoła Garnizonowego przy ul. Św. Jerzego i Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej przez Plac Wolności, ulicą Piotrkowską do  Łódzkiej Archikatedry i siedziby Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP przy ul. Stefanowskiego. Uczestnicy Rajdu odszukiwali zapisane w pamiątkowych tablicach ślady wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.Na zakończenie Rajdu jego uczestnicy mieli okazję spotkania z Hm. Bolesławem Majewskim, Szefem Chorągwianej Komisji Historycznej i Kustoszem Muzeum Harcerstwa Łódzkiego.Atrakcyjny program tego dnia uwieńczył smaczny obiad w siedzibie Chorągwi Łódzkiej ZHP.  Późne popołudnie i wieczór wypełniło „zwiedzanie” niewątpliwych łódzkich atrakcji: „Sukcesji”, „Galerii” i „Manufaktury”.
W sobotę 16-go czerwca już od godz. 10-ej przybywali do Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi Laureaci ze swymi Opiekunami, Harcerscy Seniorzy z Łodzi i Pabianic, Żołnierze Szarych Szeregów,  Uczestnicy II Konspiracji, przyjaciele Arsenału Pamięci.O godz. 11-ej na komendę Hm. Krzysztofa Jakubca wprowadzone zostały Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy” i XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Hm. Janka Bytnara „Rudego”.Hymn Państwowy poruszył serca obecnych…W gawędzie wprowadzającej druh Krzysztof złożył hołd pamięci Ks. Prałata Harcmistrza Stefana Wysockiego który odszedł na Wieczną Wartę tydzień po ubiegłorocznym Arsenale Pamięci oraz Druhny Honorowej, Pisarki Polskiego Losu, Barbary Wachowicz zmarłej tydzień przed tegorocznym arsenałowym spotkaniem, pożegnanej wczoraj tj. 15.06.  na warszawskich Powązkach.  Szczególnym wyrazem wdzięczności dla Druhny Basi była umieszczona na fioletowym tle ekspozycja wszystkich napisanych przez Nią książek zatytułowana „Arsenał Pamięci Barbary Wachowicz”.Druh Krzysztof przedstawił Gości arsenałowych. Byli obecni: Hm. Włodzimierz Przybylski, żołnierz łódzkich Szarych Szeregów, Jan Małolepszy – „Jaworzniak”, Danuta Kempfi – więziona w okresie stalinowskim za działalność harcerską, Hm. Daniel Głowacki – Szef Kręgu Seniorów „Pułaszczacy”, hm. Jadwiga Oborska – Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, przedstawiciele Kręgów Seniorów Hufców Łódź-Śródmieście i Pabianice, Szef Komisji  Historycznej Chorągwi Łódzkiej ZHP – Hm. Bolesław Majewski, członkowie Stowarzyszenia Instruktorów Hufca ZHP Łódź-Górna „KRĄG” z przewodniczącą Hm. Wiesławą Szczawińską oraz członkowie Rady Fundacji „Arsenał Pamięci” z Fundatorką Hm. Jadwigą Kaczorowską i Przewodniczącą Hm. Ewą Grabarczyk.Krzysztof Jakubiec i Wiesława Szczawińska „w dwugłosie” zaprezentowali dorobek tegorocznego Arsenału Pamięci podkreślając walory wielu prac konkursowych, cytując fragmenty osobistych wypowiedzi Laureatów Konkursu.Wręczone zostały wyróżnienia „Primus inter pares” honorujące szczególne zaangażowanie emocjonalne 25 autorów prac konkursowych.Ostatnim akordem spotkania były Nagrody Specjalne, ufundowane przez Rodziny zmarłych Bohaterów polskiej historii.Nagrodę imienia Hm. Ppłk Zbigniewa Jaśniewicza ufundowaną przez Jego córkę Panią Marię Jaśniewicz-Bray otrzymał  Bartłomiej Bodaszewski ze Zręcina (woj. podkarpackie)  zaś nagrodę imienia „Rymwida” ufundowaną przez Panią Jolantę Jakubiec, żonę ś.p. Andrzeja Jakubca ps. „Rymwid” otrzymała Kamila Boroń z Orzechówki (woj. podkarpackie).Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Wojewody Łódzkiego oraz Fundatorka Fundacji Arsenał Pamięci. Oboje podkreślali ogromne znaczenie Arsenału Pamięci w wychowaniu patriotycznym  młodzieży oraz osobistą rolę hm. Krzysztofa Jakubca  
w organizacji i tworzeniu  „aury”  arsenałowych spotkań…Odprowadzono Sztandary.Spotkanie zakończyło tradycyjne już zawołanie Druha Krzysztofa: „Osiemnasty Arsenał Pamięci ogłaszam za otwarty!”Uściskom, podziękowaniom, uśmiechom, pamiątkowym fotografiom, dedykacjom – nie było końca…Do zobaczenia za rok!