2020-Podsumowanie Konkursu

Jubileuszowy, XX Konkurs ARSENAŁ PAMIĘCI  przeszedł do historii…

Nie było nam dane przeżyć tradycyjnego Spotkania Pokoleń w mieście nad Łódką, w Muzeum Historii Miasta Łodzi…

Dyplomy i nagrody dotarły do Laureatów i Opiekunów merytorycznych pocztą. Dyplomy wyróżnień PRIMUS INTER PARES z załącznikiem w postaci bonu upominkowego do EMPiK-u   także dostarczyli listonosze.

Jednak Nagroda Specjalna ustanowiona dla uczczenia pamięci Druha Zbigniewa Jaśniewicza przez Jego Córkę musiała zostać wręczona specjalnie! Ufundowany przez Panią Marię Jaśniewicz-Bray laptop z 5-letnią gwarancją zawiozłem 17 czerwca  wraz pozostałymi dyplomami i nagrodami oraz wyróżnieniami do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pani Dyrektor Ewy Krawczyk oraz Pani wicedyrektor Zofii Baniewskiej  (jednocześnie Opiekuna merytorycznego Arsenału) spotkanie okazało się piękną uroczystością. Ogromna aula (skromnie nazywana holem) pozwoliła na zaproszenie wielu osób – uczniów, nauczycieli, rodziców (z zachowaniem dystansu!). Po krótkim wprowadzeniu wręczyłem nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Na koniec zaprosiłem do odebrania Nagrody Specjalnej ucznia tej Szkoły Krzysztofa Borowiaka oraz jego Mamę. Mama Krzysia przekazała pozdrowienia od Bohatera pracy który ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć na spotkanie.

Drugą część spotkania wypełniła moja gawęda w 100-lecie urodzin Janka Bytnara „Rudego”.

Nie pozostaje mi nic innego jak tylko ogłosić że

DWUDZIESTY PIERWSZY KONKURS ARSENAŁ PAMIĘCI OGŁASZAM JAKO OTWARTY !!!