Laureaci konkursu fotograficznego w ramach projektu „Osnowa i wątek …”

Miło nam poinformować, iż laureatami konkursu fotograficznego w ramach projektu „Osnowa i wątek …” zostali:

– Dawid Nast, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi

– Aleksandra Szaniawska, Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi

– Natalia Robaszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi

– Patrycja Płacheta, Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi

– Jakub Gawroński, Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi

Podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła 16 listopada br. w  XXIX Liceum Ogólnokształcące im.  Janka Bytnara „Rudego” laureaci odebrali nagrody oraz wysłuchali intersujących prelekcji Pani przewodnik Elżbiety Pędziwiatr oraz Pani Pauliny Sadrak z łódzkiej ASP.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 7-8 łódzkich szkół podstawowych a jego celem było zachęcenie młodzieży do odnalezienia w tkance Łodzi  śladów wielonarodowości i wielowyznaniowości. Młodzież dokumentowała

także ślady Łodzi włókienniczej i przemysłowej pokazując miasto widziane swoimi oczami.