“Osnowa i wątek – śladami włókienniczej Łodzi”

27 października br. klasa 3e z XXIX LO im. Janka Bytnara “Rudego” uczestniczyła w spacerze śladami łódzkich przemysłowców –  Karola Scheiblera i Edwarda Herbsta. Początek trasy –  Muzeum Kinematografii mieszczące się w Pałacu Scheiblera, następnie przez park Źródliska na osiedla robotnicze Księży Młyn.
Przejście okraszone zostało barwną opowieścią o życiu fabrykantów i robotników przełomu XIX i XX wieku. Finałem spaceru było zwiedzanie wnętrz Pałacu Herbsta i uraczeni opowieścią o losach budynku i mieszkańców. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu “Osnowa i wątek – śladami włókienniczej Łodzi”, na realizację którego Fundacja Arsenał Pamięci pozyskała środki z Urzędu Miasta Łodzi.