W ramach projektu „Pamięci Świadków Historii”

24 listopada 2023 r. w XXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara

„Rudego” odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu Arsenał Pamięci.

Konkurs, którego adresatami były dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat z

województwa łódzkiego realizowany był ramach projektu „Pamięci Świadków

Historii”. Jury przyznało 5 nagród. Wszystkim uczestnikom przekazano

dyplomy oraz publikacje książkowe.

Wydarzenie finansowane było ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego