Władze Fundacji

Fundator:    JADWIGA DANUTA KACZOROWSKA


Rada Fundacji:
JOLANTA MARIA  CHEŁMIŃSKA

EWA GRAŻYNA GRABARCZYK  –  Przewodnicząca Rady

JADWIGA DANUTA KACZOROWSKA

MAREK  SZCZEPAN KOSTANEK

WIESŁAWA JANINA SZCZAWIŃSKA

BARBARA TERESA SZCZEPAŃSKA

JOLANTA ANNA  WOŹNIAKOWSKA


Zarząd Fundacji:


Prezes Zarządu:
KRZYSZTOF TADEUSZ  JAKUBIEC


Członkowie Zarządu:
JADWIGA ELŻBIETA  OBORSKA AGNIESZKA ANNA PRASIŃSKA