Za nami pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Osnowa i wątek”

Celem projektu było przybliżenie uczestnikom ponad 200 letniej tradycji Łodzi włókienniczej. Ten okres w historii przyczynił się w szczególny sposób do rozwoju miasta pozostawiając liczne ślady w architekturze, muzyce, literaturze czy sztuce wpisując się na zawsze w historię miasta.
Dewiza Łodzi brzmi „EX NAVICULA NAVIS – 
Z ŁÓDECZKI ŁÓDŹ” i trafnie wyraża fenomen rozwoju miasta.

W 1821 r. osada fabryczna Łódź, wtedy Łódka, liczyła 767 mieszkańców. U progu pierwszej wojny światowej miasto osiągnęło pół miliona ludności.

Dziewiętnastowieczna Łódź stanowiła „ziemię obiecaną”, była kolebką wielkich fortun i bajecznych karier fabrykantów, bankierów i kupców. Stanowiła potężny ośrodek przemysłowy, osławiony tygiel narodów i religii ale także miasto, w którym w drugiej połowie XIX stulecia obok bogactwa i luksusu uwidoczniły się druzgocące podziały klasowe i ekonomiczne.
O tym wszystkim chcemy przypomnieć Łodzianom w przededniu zaszczytnego jubileuszu 600 rocznicy nadania praw miejskich.

Podczas pierwszego spaceru młodzież miała okazję poznać historię starego cmentarza na ul. Ogrodowej w Łodzi będącego jedną z najważniejszych nekropolii w Łodzi. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na części: katolicką, ewangelicką i prawosławną odzwierciedlając jednocześnie wielokulturową historię miasta.

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Previous slide
Next slide